Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 98/2011/TT-BTC
Ngày ký 05/07/2011
Người ký Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Trích yếu nội dung Thông tư về sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2004/TT-BTC ngày 26/4/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hóa, chứng nhận Lãnh sự.
Lĩnh vực Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Hết
Toàn văn:

98/2011/TT-BTC