Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 01/2012/TT-BNG
Ngày ký 20/03/2012
Người ký Phạm Bình Minh
Trích yếu nội dung Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
Lĩnh vực Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
Cơ quan ban hành Bộ Ngoại giao
Phân loại Thông tư
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

01/2012/TT-BNG