Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 04/2014/TT-BTTTT
Ngày ký 19/03/2014
Người ký Nguyễn Bắc Son
Trích yếu nội dung Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
Lĩnh vực Thông tin, báo chí nước ngoài
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Phân loại Thông tư
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

04/2014/TT-BTTTT