Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 06/2012/TT-BNG
Ngày ký 10/12/2012
Người ký Nguyễn Phương Nga
Trích yếu nội dung Thông tư về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.
Lĩnh vực Thông tin, báo chí nước ngoài
Cơ quan ban hành Bộ Ngoại giao
Phân loại Thông tư
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 06/2012/TT-BNG