Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 67/2011/QĐ-TTg
Ngày ký 12/12/2011
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu nội dung Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Lĩnh vực Quản lý hoạt động đối ngoại
Cơ quan ban hành Thủ tướng
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Hết
Toàn văn:

67/2011/QĐ-TTg