Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 64/2001/QĐ-TTg
Ngày ký 26/04/2001
Người ký Nguyễn Mạnh Cầm
Trích yếu nội dung Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài
Lĩnh vực Phi chính phủ nước ngoài
Cơ quan ban hành Thủ tướng
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Hết
Toàn văn:

64/2001/QĐ-TTg