Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 4252/2008/CT-BNG
Ngày ký 23/12/2008
Người ký Phạm Gia Khiêm
Trích yếu nội dung Chỉ thị về việc tăng cường công tác Ngoại giao Văn hóa tạo động lực mới cho Ngoại giao Việt Nam trong tiến trình Hội nhập quốc tế
Lĩnh vực Ngoại giao văn hóa
Cơ quan ban hành Bộ Ngoại giao
Phân loại Chỉ thị
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

4252/2008/CT-BNG