Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 95

  • Tổng 1.687.387

Cơ cấu tổ chức

Post date: 21/07/2023

Font size : A- A A+

 

So Ke hoach va Dau tu
 Trụ sở: Sở Ngoại vụ
 Liên lạc:
- Địa chỉ:  Số 01, đường 23/8,  TDP 1, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
- Điện thoại: (0232) 3822 804
- Fax: (0232) 3822 804

 

 

Phân công nhiệm vụ trong tập thể Lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình

I. BAN LÃNH ĐẠO: 

1. Giám đốc: Nguyễn Thị Hương Giang

- Điện thoại: (0232) 3840 757

- Email: giangnth.sngv@quangbinh.gov.vngianguyen711@gmail.com

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Xuân

- Điện thoại: (0232) 3851 468

- Email: xuannt.sngv@quangbinh.gov.vn

3. Phó Giám đốc: Nguyễn Thế Huy

- Điện thoại: (0232) 3815 565

- Email: huynt.sngv@quangbinh.gov.vn

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN: 

1. Văn phòng

- Điện thoại: (0232) 3 840 741

2. Phòng Nghiệp vụ

- Điện thoại: (0232) 3 843 156