Không có mẫu hiển thị
Biên giới, biển đảo
Không có mẫu hiển thị

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 785

  • Tổng 1.693.773

Tỉnh Quảng Bình tham dự Hội thảo chuyên đề “Thực trạng và phương hướng phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”
Sáng ngày 05/5/2022, Ủy ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Thực trạng và phương hướng phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và 10 tỉnh biên...
Xem tiếp
Ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Bình
Chiều ngày 28/4/2022, Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác giữa hai đơn vị giai đoạn 2022 - 2025
Xem tiếp
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan Sở Ngoại vụ Quý I/2022
Ngày 08/3/2022, Sở Ngoại vụ ban hành Báo cáo số 180/BC-SNgV về tình hình thực hiện cải cách hành chính quý I.
Xem tiếp
Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 09/02/2022 của UBND tỉnh thực hiện chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình năm 2022, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số năm 2022 của Sở với mục đích cụ thể hoá các nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch số 163/KH-UBND phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền...
Xem tiếp
Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền góp phần xây dựng cơ quan Sở Ngoại vụ trong sạch, vững mạnh
Xác định công tác dân vận chính quyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng, trong những năm qua, Sở Ngoại vụ luôn chú trong nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của đảng viên, công chức, người lao động về công...
Xem tiếp
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »