Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 514

  • Tổng 1.715.952

SỞ NGOẠI VỤ QUẢNG BÌNH - QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Post date: 13/02/2015

Font size : A- A A+

Được thành lập từ năm 2004, trên cơ sở tổ chức lại Phòng Đối ngoại thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Biên giới thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ Quảng Bình đã không ngừng trưởng thành, phát triển, đóng góp quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Ngay từ khi tỉnh Quảng Bình được tái lập (1989), xuất phát từ xu hướng hội nhập kinh tế, liên doanh, liên kết kinh tế khu vực và quốc tế, Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Nhóm chuyên viên đối ngoại thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


Nhóm chuyên viên đối ngoại đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trên nhiều lĩnh vực thuộc hoạt động đối ngoại nói chung và kinh tế đối ngoại nói riêng. Tuy vậy, so với yêu cầu của công tác hội nhập kinh tế quốc tế và triển khai đường lối đối ngoại mà các Đại hội Đảng bộ tỉnh đặt ra có nhiều hạn chế, đặc biệt là khả năng triển khai các hoạt động đối ngoại trên cả ba mặt trận: đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và ngoại giao nhân dân.


Từ những yêu cầu đó, năm 1995, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Phòng Đối ngoại trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, song “là tổ chức chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh”.
Bên cạnh đó, Ban Biên giới tỉnh Quảng Bình đang hoạt động, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Hiệp định về Quy chế biên giới Quốc gia Việt Nam - Lào và giải quyết các vấn đề có liên quan đến biên giới. Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Ban Biên giới tỉnh Quảng Bình với Ban Biên giới và các ngành hữu quan của 2 tỉnh Khăm Muộn, Savannakhet (Lào), góp phần giữ vững an ninh, trật tự trong khu vực biên giới, củng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác giữa 2 nước Việt Nam - Lào.


Để quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, Chính phủ đã sắp xếp lại các cơ quan, trong đó, đưa Ủy ban biên giới quốc gia thuộc Bộ Ngoại giao. Tại địa phương, các hoạt động đối ngoại diễn ra sôi nổi, ngày càng đa dạng, quy mô ngày càng lớn, đòi hỏi phải có cơ quan quản lý nhà nước về đối ngoại đủ năng lực.


Theo đề nghị của tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 209/2003/QĐ-TTg ngày 10/10/2003 cho phép thành lập Sở Ngoại vụ. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 03/02/2004 thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình trên cơ sở tổ chức lại Phòng Đối ngoại thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Biên giới thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.


Ngay sau khi thành lập, Sở đã tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy, ban hành các quy chế, quy định của cơ quan và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Bộ máy tổ chức của Sở vào thời điểm mới thành lập có 02 lãnh đạo Sở (Giám đốc và Phó Giám đốc), 02 phòng chuyên môn (Phòng Hợp tác quốc tế và Biên giới, Phòng Hành chính - Tổng hợp và Lãnh sự) với 10 biên chế quản lý nhà nước và 02 hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP. Trong tổng số 12 người có 01 cán bộ có trình độ Tiến sỹ, 09 cán bộ có trình độ Đại học. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Sở vừa chú trọng tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn vừa tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng, thực hiện tốt chiến lược phát triển nguồn nhân lực, không ngừng kiện toàn và hoàn thiện tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ hội nhập kinh tế. Đến cuối năm 2014, tổ chức bộ máy của Sở Ngoại vụ vẫn đang dần hoàn thiện, cơ bản như sau:
- Lãnh đạo Sở, gồm Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.
- Có 04 phòng và 01 bộ phận: Văn phòng, Phòng Lãnh sự, Phòng Biên giới, Phòng Hợp tác quốc tế và Bộ phận Thanh tra - Pháp chế.
- Có 27 cán bộ, trong đó, hơn 90% cán bộ có trình độ Đại học trở lên.

 

Chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Sở

 

Ngày 07/02/2014, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Sở nhằm ôn lại quá trình hình thành, xây dựng và phát triển, ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, khơi dậy niềm tự hào cho công chức, viên chức của Sở về truyền thống xây dựng và phát triển cơ quan, đồng thời, xác định phương hướng và nhiệm vụ trong thời gian tới, ngày càng đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Quảng Bình.