Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 459

  • Tổng 1.707.396

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHÂT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 CỦA SỞ NGOẠI VỤ

Post date: 23/10/2017

Font size : A- A A+

 

 

Stt

Tên quy trình, tài liệu

1

Quyết định số 28/QĐ-SNgV ngày 26/11/2015 của Sở Ngoại vụ về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

2

Chính sách chất lượng

3

Mục tiêu chất lượng

4

Biểu mẫu chung

5

Quy trình báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch năm trước và xây dựng kế hoạch công tác năm sau của Ban Chỉ đạo biển đảo tỉnh

6

Quy trình tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị, hội thảo

7

Quy trình tham mưu UBND tỉnh kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh khu vực biên giới, biển đảo

8

Quy trình tham mưu UBND tỉnh cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

9

Quy trình tham mưu UBND tỉnh trả lời Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy đăng ký

10

Quy trình trả lời Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc cho ý kiến thẩm định dự án phi chính phủ nước ngoài

11

Quy trình tham mưu UBND tỉnh ban hành báo cáo kết quả thực hiện chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hàng năm

12

Quy trình tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động đối ngoại của tỉnh

13

Quy trình cho phép đoàn vào liên quan đến viện trợ phi chính phủ nước ngoài

14

Quy trình tham mưu UBND tỉnh tổ chức đón đoàn đến làm việc với UBND tỉnh, đoàn do UBND tỉnh chủ trì đón tiếp

15

Quy trình tham mưu tổ chức đoàn ra của UBND tỉnh do Sở Ngoại vụ chủ trì tham mưu và tổ chức thực hiện

16

Quy trình tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định cử đoàn ra

17

Quy trình tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh cho phép đón, mời đoàn vào

18

Quy trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ dung hộ chiếu công vụ

19

Quy trình tham mưu UBND tỉnh cho phép báo chí nước ngoài hoạt động

20

Quy trình tiếp nhận hồ sơ chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự và trả kết quả tại Sở Ngoại vụ

21

Quy trình kiểm soát tài liệu và hồ sơ

22

Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ

23

Quy trình kiểm soát sự không phù hợp, hành động khắc phục và phòng ngừa

24

Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

25

Quy trình giải quyết tố cáo

26

Quy trình thực hiện một cuộc thanh tra

27

Quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

28

Quy trình tiếp công dân

29

Quy trình quản lý văn bản đi - văn bản đến

30

Quy trình xét thi đua, khen thưởng

31

Quy trình cử công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng

32

Quy trình thanh toán nội bộ

33

Quy trình đăng tin trên Trang thông tin điện tử