Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 599

  • Tổng 1.710.604

Chương trình “35 trip Du lịch Quảng Bình”   Tin mới
Ngày 04/6/2024, Sở Du lịch ban hành Công văn số 703/SDL về phối hợp truyền thông chương trình “35 trip Du lịch Quảng Bình”. Chương trình “35 trip Du lịch Quảng Bình” là 35 sản phẩm truyền thông giới thiệu...
Xem tiếp
Tỉnh Quảng Bình tham dự Hội thảo chuyên đề “Thực trạng và phương hướng...   Tin mới
Sáng ngày 05/5/2022, Ủy ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Thực trạng và phương hướng phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2030, tầm...
Xem tiếp
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2017 CỦA SỞ NGOẠI VỤ   Tin mới
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2017 CỦA SỞ NGOẠI VỤ
Xem tiếp