Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 7737

  • Tổng 1.702.597

BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015   Tin mới
Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Nhằm triển khai thi hành Bộ luật dân sự kịp thời, thống nhất...
Xem tiếp