Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 291

  • Tổng 1.715.209

Hội nghị tổng kết thi đua, khen thưởng Cụm thi đua sô 3, Bộ Ngoại giao

8:31, Thứ Bảy, 17-12-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 16/12/2022, Đoàn công tác của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình do bà Nguyễn Thị Hương Giang, Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn tham gia Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Cụm Thi đua số 3, Bộ Ngoại giao (khu vực Bắc miền Trung) tại thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-CTĐ ngày 23/11/2022 của đơn vị Cụm Trưởng năm 2022 - Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam về tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 nhằm tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm về thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng năm 2022; đề ra giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng năm 2023; tăng cường công tác giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác đối ngoại và nhiệm vụ chính trị tạo động lực thi đua sôi nổi trong Cụm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Toàn cảnh hội nghị

Thành phần tham gia Hội nghị gồm 09 cơ quan Ngoại vụ địa phương (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi). Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Viết Tân, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đồng chí Nguyễn Đồng Trung, Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao.

Hội nghị tập trung thảo luận các nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến và quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; bình xét đơn vị xuất sắc, tiêu biểu, dẫn đầu trong Cụm Thi đua số 3 đề nghị Bộ Ngoại giao tặng Cờ thi đua.

Hội nghị tiến hành bầu đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua số 3 năm 2023. Qua đó, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình được bầu đơn vị Cụm trưởng Cụm Thi đua số 3; Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi được bầu Cụm phó Cụm Thi đua số 3.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang, Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Bình, đại diện cho đơn vị Cụm trưởng Cụm Thi đua số 3 năm 2023 phát động phong trào thi đua năm 2023 với các nội dung: Các đơn vị trong Cụm Thi đua số 3 thi đua thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng đơn vị vững mạnh, cơ quan văn hóa; thực hiện tốt các nhiệm vụ về thi đua, khen thưởng.

Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình, thay mặt cho đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 năm 2023 phát động phong trào thi đua năm 2023

Cũng tại Hội nghị, tất cả 9 đơn vị của Cụm thi đua số 3 đã tiến hành ký Giao ước thi đua năm 2023.

Đại diện các đơn vị trong Cụm ký Giao ước thi đua

Nguyễn Nam

Các tin khác