Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 2512

  • Tổng 926.982

Chi bộ Sở Ngoại vụ tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

11:6, Thứ Hai, 10-10-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/CB ngày 30/3/2022 của Chi bộ Sở Ngoại vụ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, sáng ngày 06/10/2022, Chi bộ Sở Ngoại vụ tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, phát huy ý chí tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững”.

 

Đảng viên Nguyễn Thị Ngọc Ánh trình bày chuyên đề

 

Theo sự phân công của Chi ủy Sở Ngoại vụ, đảng viên Nguyễn Thị Ngọc Ánh trình bày báo cáo chuyên đề tại buổi sinh hoạt. Chuyên đề gồm có 4 phần chính: Một số khái niệm; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa Quảng Bình phát triển nhanh, bền vững; Liên hệ thực tiễn tại cơ quan Sở Ngoại vụ.

 

Sau khi nghe đảng viên được phân công trình bày báo cáo chuyên đề, các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động đã tích cực góp ý, thảo luận các nội dung liên quan đến chuyên đề được trình bày tại buổi sinh hoạt, đặc biệt là các nội dung, giải pháp nâng cao ý chí tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động, đồng thời, liên hệ thực tiễn cơ quan, bản thân về ý chí tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo; rèn luyện bản lĩnh chính trị và đề ra phương hướng khắc phục các hạn chế, thiếu sót, phấn đấu thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

 

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở mong muốn cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động của Sở Ngoại vụ hiểu sâu hơn những tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, phát huy sức mạnh tập thể trong công tác, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo lời Bác theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2022 của Bộ Chính trị./.

 

Đinh Nguyệt

Các tin khác