Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 818

  • Tổng 1.693.806

THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VÀ NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

11:3, Thứ Hai, 17-10-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tên cơ quan: Sở Ngoại vụ Quảng Bình

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Giang

Chức vụ/ Chức danh: Giám đốc Sở - Người phát ngôn

Điện thoại: 0903224711

Email: giangnth.sngv@quangbinh.gov.vn