Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 298

  • Tổng 1.715.216

BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015

9:38, Thứ Tư, 19-10-2016

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Nhằm triển khai thi hành Bộ luật dân sự kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Sở Ngoại vụ đăng tải toàn văn Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 để cán bộ, công chức và nhân dân biết và thực hiện:

Phần 1

Phần 2