Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 104

  • Tổng 1.714.341

Hỗ trợ chuyên gia nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để làm việc tại tỉnh Quảng Bình

14:58, Thứ Hai, 3-8-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1293/UBND-KGVX ngày 27/7/2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 955/UBND-NC ngày 03/6/2020 ngày 03/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh Việt Nam để làm việc tại tỉnh, để tạo điều kiện và hỗ trợ cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh vào làm việc tại tỉnh nhưng vẫn phải đảm bảo thực hiện nghiêm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, Sở Ngoại vụ thông báo đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu mời các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc tại tỉnh gửi hồ sơ về Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình, gồm:

1. Công văn đề nghị giải quyết thủ tục cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh, trong đó nêu rõ: Họ và tên chuyên gia nước ngoài, số hộ chiếu, quốc tịch, nghề nghiệp, địa điểm nhập cảnh Cửa khẩu/Sân bay, địa chỉ nơi nhận thị thực, cam kết quản lý chuyên gia và tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm an toàn theo quy định.


2. Phương án cách ly y tế tập trung đối với chuyên gia và cam kết của công ty, trong đó nêu rõ:
- Địa điểm, thời gian tiếp nhận chuyên gia tại Sân bay/Cửa khẩu.
- Phương tiện đón chuyên gia.
- Địa điểm cách ly chuyên gia, nếu cách ly y tế tại tỉnh Quảng Bình đề nghị thông báo rõ thời gian bàn giao chuyên gia cho các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình tổ chức cách ly, nếu cách ly y tế ở tỉnh, thành phố khác thì phải có văn bản được chấp thuận cách ly của tỉnh, thành phố nhận cách ly y tế cho chuyên gia nước ngoài.
- Giấy chứng nhận chuyên gia được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time-PCR trong thời gian từ 03 đến 07 ngày trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. Xét nghiệm SARS-CoV-2 phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm do Chính phủ phê duyệt hoặc thuộc hệ thống phòng xét nghiệm của Tổ chức Y tế thế giới. 
- Cam kết chi trả mọi chi phí liên quan đến cách ly y tế cho chuyên gia nước ngoài và chi trả chi phí điều trị trong trường hợp chuyên gia bị mắc Covid-19. 
Trong vòng 03 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Ngoại vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Hữu Bình

Các tin khác