Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 2050

  • Tổng 926.520

Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật

9:1, Thứ Ba, 24-9-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+
  

1. Luật phòng chống tham nhũng 2018

2. Luật phòng, chống khủng bố

3. Luật Quốc phòng 2018

4. Luật Tố cáo 2018

5. Nghị định Chính phủ về phòng thủ dân sự

6. Nghị định Chính phủ về kết hợp Quốc phòng với kinh tế xã hội và kinh tế xã hội với Quốc phòng

7. Nghị định Chính phủ về công tác Quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương

 

Các tin khác