Biên giới, biển đảo

 

 

  

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2422

  • Tổng 1.712.447

Góp ý Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...   Tin mới
Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BNG ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban...
Xem tiếp