English
VĂN BẢN MỚI
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
THÔNG BÁO Về việc triển khai ứng dụng Zalo hỗ trợ khai thác thông tin dịch vụ công tỉnh Quảng Bình 
Thực hiện Công văn số 149/STTTT-TTCNTT ngày 06/3/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai ứng dụng Zalo hỗ trợ khai thác thông tin dịch vụ công tỉnh Quảng Bình, Bộ phận Một cửa Sở Ngoại vụ sẽ hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng dịch vụ hỗ trợ tại trang Zalo “Dịch vụ công tỉnh Quảng Bình” khi giải quyết công việc theo quy trình giải quyết thủ tục hành chính; công chức, viên chức và người lao động của Sở sẽ thực hiện cung cấp thông tin để tuyên truyền, phổ biến cho Người Dùng (qua trang Zalo “Dịch vụ công tỉnh Quảng Bình”) và thông báo sự kiện, thông tin cần thiết về quy định hành chính, TTHC, DVC đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp.
Danh mục các dịch vụ hỗ trợ và hướng dẫn ứng dụng Zalo để khai thác thông tin dịch vụ công:

1. DANH MỤC CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TỈNH QUẢNG BÌNH THÔNG QUA ỨNG DỤNG ZALO

STT
Loại dịch vụ
Nội dung
Hình thức
Mô tả
1
Tra cứu thông tin
Tra cứu thông tin trạng thái hồ sơ TTHC/DVC
Người Dùng chủ động tra cứu từ trang Zalo “Dịch vụ công tỉnh Quảng Bình”
Người Dùng (khi có nhu cầu) thực hiện việc tra cứu thông tin thông qua quét mã QR hoặc nhập mã hồ sơ từ Phiếu tiếp nhận hồ sơ.
2
Tin nhắn chủ động
 
Tin nhắn thông báo thay đổi trạng thái xử lý hồ sơ
Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin MCĐT tự động cung cấp cho Người Dùng có đăng ký dịch vụ tin nhắn chủ động (trên trang Zalo “Dịch vụ công tỉnh Quảng Bình”)
Khi hồ sơ được xử lý từng bước, được ghi nhận vào hệ thống thông tin MCĐT của tỉnh Quảng Bình, thì đồng thời sẽ có tin nhắn gửi ra từ Zalo Official Account của tỉnh đến Người Dùng về trạng thái xử lý hồ sơ.
(Người Dùng này được hiểu là người đã sử dụng số điện thoại liên hệ được kê khai trong hồ sơ khi làm việc bộ phận một cửa và sử dụng số điện thoại này để tạo tài khoản Zalo)
3
Tuyên truyền
Thông tin liên quan đến TTHC và dịch vụ công tỉnh Quảng Bình
CBCCVC được giao nhiệm vụ thực hiện cung cấp thông tin để tuyên truyền, phổ biến cho Người Dùng (qua trang Zalo “Dịch vụ công tỉnh Quảng Bình”)
- Thông báo sự kiện, thông tin cần thiết về quy định hành chính, TTHC, DVC đến người dân, doanh nghiệp;
- Cập nhật cho CCBCCVC văn bản, chính sách mới liên quan (tóm tắt nội dung và có liên kết bài viết);.
- Thông tin cần thiết khác.


2. HƯỚNG DẪN ỨNG DỤNG ZALO TRONG KHAI THÁC THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TỈNH QUẢNG BÌNH
2.1. Hướng dẫn nghiệp vụ đối với cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa các cấp khi công dân nộp hồ sơ có yêu cầu nhận thông tin về trạng thái hồ sơ qua ứng dụng Zalo
Tại giao diện tiếp nhận hồ sơ trực tiếp trên phần mềm MCĐT:
Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nhập đúng số điện thoại đã đăng ký Zalo của công dân vào ô thông tin “Điện thoại liên hệ” như hình dưới:

Bước 2: Hiện tại, trên phần mềm MCĐT đã bổ sung nghiệp vụ “Đăng ký nhận thông báo trạng thái hồ sơ qua Zalo”. Cán bộ tiếp nhận tích chọn vào ô nội dung như hình dưới:


Lưu ý:
- Số điện thoại công dân cung cấp phải là số điện thoại đã dùng để đăng ký tài khoản mạng xã hội Zalo của chính công dân đó. Trường hợp máy điện thoại thông minh của công dân chưa cài đặt ứng dụng Zalo hoặc số điện thoại của công dân chưa đăng ký sử dụng mạng xã hội Zalo thì sẽ không có bất cứ thông báo nào được gửi tới công dân.
- Đối với công dân chưa sử dụng ứng dụng Zalo, cán bộ tại Bộ phận một cửa hướng dẫn cho công dân/người đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp cài đặt ứng dụng Zalo trên điện thoại/thiết bị di động thông minh; đăng ký tài khoản trên ứng dụng Zalo với số điện thoại di động tương ứng đã kê khai trong phần thông tin liên hệ khi nộp hồ sơ.


2.2. Hướng dẫn công dân, tổ chức, doanh nghiệp chủ động tra cứu thông tin trạng thái hồ sơ TTHC/DVC
Bước 1: Công dân/ người đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp truy cập ứng dụng Zalo với tài khoản phù hợp, tìm kiếm trang Zalo “Dịch vụ công tỉnh Quảng Bình” hoặc quét mã QR của trang Zalo “Dịch vụ công tỉnh Quảng Bình” như ảnh sau:

 

Và thực hiện việc “Quan tâm” trang Zalo “Dịch vụ công tỉnh Quảng Bình” như hình dưới:


Lưu ý: Người dùng có thể tải mã QR của trang Zalo “Dịch vụ công tỉnh Quảng Bình” tại địa chỉ https://motcua.quangbinh.gov.vn/qrcode/zalo-qrcode.jpg


Bước 2: Thực hiện tra cứu thông tin về trạng thái hồ sơ
Cách 1: Tra cứu bằng mã hồ sơ có trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ:
- Truy cập vào trang Zalo “Dịch vụ công tỉnh Quảng Bình” và nhập mã số biên nhận trên giấy biên nhận hồ sơ. Mã số biên nhận có định dạng như hình dưới:

- Nhận kết quả thông báo về trạng thái hồ sơ, ví dụ:


Cách 2: Tra cứu thông qua quét mã QR có trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ:
- Truy cập vào trang Zalo “Dịch vụ công tỉnh Quảng Bình”, sử dụng chức năng “Quét mã QR” trên giao diện chính.

- Tiến hành quét mã QR có trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ đã nhận từ cán bộ ở Bộ phận một cửa. Mã QR trên phiếu có định dạng như hình dưới:


- Và sẽ nhận được kết quả thông báo về trạng thái hồ sơ như ví dụ ở Cách 1 nêu trên.

Thanh Nam

[Trở về]